Yurtdışı Pazar Destek Formu

Destek Türü İçin;

* Hesaplanacak desteğin %70’i geri ödemesiz ve %30’u teminat karşılığında geri ödemeli olarak verilir. Personel gideri dışındaki her bir gider için geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir, işletme sadece geri ödemesiz destek kısmını kullanma tercihinde bulunamaz.

* Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olan bu programda verilecek desteğin üst limiti, 210.000 TL’si geri ödemesiz90.000 TL’si geri ödemeli olmak üzere toplamda 300.000 TL’dir.

Desteklenmeyen Giderler;

* Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

* Açık kaynak kodlu olanlar hariç olmak üzere ERP, MRP ve muhasebe yazılımları desteklenmez.

* Proje başlangıç tarihinden önce gerçekleşen giderler desteklenmez.

Talep Edilen Giderler İçin;

Personel gideri hariç olmak üzere, destek talep edilen her bir gider kalemi için;

*  Proforma
*  Teklif mektubu
*  Hizmet sağlayıcı web sitesinden alınan ürün – fiyat listesi hizmet sağlayıcının fiyat teklifine ilişkin e-postası şeklinde

en az bir fiyat araştırma belgesi temin edilmesi zorunludur. 

Fiyat araştırmasına ilişkin belgeler, talep edildiğinde KOSGEB’e sunulmak üzere destek süreci boyunca işletmede muhafaza edilmelidir. Formu doldurup bize gönderdikten sonra temin edilen belgelerin ihracat@kobidanismanlik.com.tr mail adresine göndermeniz rica olunur. Projeniz için gereklidir.

1İşletme Bilgileri
2İşletmenizin İhracat Durumu
3Talep Ettiğiniz Giderler

İşletmenizin Bilgileri

Sahip Olduğunuz Belgeler

Birinci Sınıf İş Planı Danışmanı mı arıyorsunuz?