Yurtdışı Pazar Destek Formu

Destek Türü İçin;

  • Hesaplanacak desteğin %70’i geri ödemesiz ve %30’u teminat karşılığında geri ödemeli olarak verilir. Personel gideri dışındaki her bir gider için geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir, işletme sadece geri ödemesiz destek kısmını kullanma tercihinde bulunamaz.

Talep Edilen Giderler İçin;

  • Personel gideri hariç olmak üzere, destek talep edilen her bir gider kalemi için;
  • Proforma
  • Teklif mektubu
  • Hizmet sağlayıcı web sitesinden alınan ürün – fiyat listesi
  • hizmet sağlayıcının fiyat teklifine ilişkin e-postası şeklinde

en az bir fiyat araştırma belgesi temin edilmesi zorunludur.

Fiyat araştırmasına ilişkin belgeler, talep edildiğinde KOSGEB’e sunulmak üzere destek süreci boyunca
işletmede muhafaza edilmelidir.

1İşletme Bilgileri
2Sahip Olduğu Belgeler
3Talep Edilen Giderler

İşletmenizin Bilgileri

Yüklemek için bir dosyayı bu alana tıklayın veya sürükleyin.
Yüklemek için bir dosyayı bu alana tıklayın veya sürükleyin.

İhracat Yapan İşletme Bilgileri

Bu bölüm hali hazırda ihracat yapan işletmeler tarafından doldurulacaktır
Virgül (,) koyarak devam edin.

Birinci Sınıf İş Planı Danışmanı mı arıyorsunuz?