Atatürk Bulvarı No:46/42

Çankaya/ANKARA

+90 312 230 0 852

Kobi Danışma Hattı

Pzt-Cum: 08:30-17:30

Çalışma Saatlerimiz

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

     Yurt Dışı Pazar Destek Programı kapsamında projenizi beraber hazırlayalım. Hem 300.000 ₺ hibe ve destek alalım hemde ihracatınız boyunca yanınızda destek olalım.

Programdan Yaralanma Koşulları

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: % 70 Geri Ödemesiz

                                      % 30 Geri Ödemeli 

* Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

  • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez yararlanabilir.

  • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.

  • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.

  • İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.

  • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. (Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.)

  • Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

Personel giderleri için yeni istihdam olması şartı ile geri ödemesiz destek verilir. Bu destek, projenin başlangıç tarihi itibarıyla işletmede son 4 ay içinde istihdam edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibarıyla son 30 gün içinde istihdam edilmiş ve tam zamanlı çalışacak personel için verilir. Uygulama Birimi tarafından personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu ve/veya Yüksek Öğretim Kurumu sorgulamaları, ilgili kurumlarla yapılan protokoller kapsamında yapılır.

İşletmeye, proje kapsamında en fazla 2 personel için destek verilebilir.

Destek kapsamında istihdam edilecek personelin proje süresince sadece destek verilen işletmede SGK kaydının olması gerekir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.

Bu destek kapsamında işletmede yabancı uyruklu personel de istihdam edilebilir.

Öğrenim durumu katsayısı; ön lisans mezunları için 1,25, lisans mezunları için 1,5, yüksek lisans mezunları için 1,75, doktora mezunları için 2’dir.

Proje kapsamında satın alınacak yazılım ve donanım giderlerine destek verilir.

Yazılım giderleri kapsamında yazılımın lisans bedeli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere zaman sınırlı lisans kullanım bedeli ve bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli, yazılıma ait eğitim ve danışmanlık giderleri için en fazla 50.000.- ₺ destek verilir.

Donanım giderleri kapsamında sunucu (server), masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve yazılımın kullanılmasında ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri için en fazla 50.000.- ₺ destek verilir.

Proje kapsamında, uluslararası pazarlara yönelik tanıtım için;

Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu) giderlerine, 
Yurt dışında basılan dergilerde yayınlanan reklam giderlerine,
İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı ve sadece yabancı dilde hazırlanmış katalog giderlerine,
Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderlerine destek verilir.

Her bir gidere ait destek üst limiti 20.000.- ₺ 

Yurt dışı fuar katılımı giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik yurt dışı seyahat giderlerine destek verilir.

Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanan fuarlar listesinde yer alan yurt dışı fuarlara katılım giderleri; işletmelerin yer kirası, stant kurulumu, nakliye, depolama giderlerine ilişkin harcamaları ile fuarda görev alacak işletme temsilcilerinin fuarın başlangıç tarihinden en fazla 3 gün önce ve fuar bitimi tarihinden en fazla 3 gün sonra olmak üzere gerçekleşen konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.

İşletme temsilcilerinin proje kapsamında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik gerçekleştirecekleri yurt dışı iş seyahatine ilişkin en fazla 2 işletme temsilcisinin konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.

İşletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya projede görevli çalışanı olması gerekir.

Proje kapsamında test, analiz hizmeti ve belge alımına yönelik giderler için destek verilir.

Test, analiz giderleri desteği; işletmelerin, yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz konularında alacakları hizmet giderlerini kapsar.

Belgelendirme giderleri desteği kapsamında işletmelerin başvuru, dosya inceleme, danışmanlık, eğitim, tetkik, denetim ve belge alımı giderlerine 20.000.- ₺’ye kadar destek verilir.

Eğitim ve danışmanlık giderleri; işletmelerin proje kapsamında ihracata yönelik alacakları eğitim ve danışmanlık (pazar araştırma danışmanlığı dâhil) giderlerini kapsar.
Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, mevzuatlarının dış ticaret kapsamında eğitim vermeye izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları ve bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, 08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip ve alanında Program onayı olan kurum/kuruluşlardır.
Tasarım giderleri; işletmelerin ihracata konu ürün/ambalaj tasarım giderlerini kapsar.
Yurt dışı marka tescil giderleri; işletmelerin TÜRKPATENT (Türk Patent ve Marka Kurumu) muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ilişkin giderleri kapsar.
Nakliye giderleri; işletmelerin ihracata konu ürün numunesini havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yurt dışındaki alıcıya göndermelerine ilişkin ulaşım sürecindeki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar.
Diğer hizmet alımları giderleri; proje ile ilişkilendirilebilecek diğer hizmet alım giderlerini kapsar.

Eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı giderlerinin her biri için 20.000.-₺’ye kadar destek verilir.

Birinci Sınıf Proje Danışmanlığı mı arıyorsunuz?

Proje Danışmanlığı Hizmet Süreci

Proje hazırlama süreci oluşturduğumuz hizmet kapsamında 4 aşamadan oluşmaktadır.

Proje Ön Hazırlık Aşaması

Detaylı bilgi için dokunun
Bu aşamada şirketiniz ve ürünleriniz için proje bazlı ön analiz çalışması yaparak şirketinizin ve ürününüzün proye uygunluğunu belirliyoruz.

Proje Araştırma Aşaması

Detaylı bilgi için dokunun
Projede kullanılacak teknik ve teknolojik araştırma, firma ve ürün bazlı rakip analizi, ürün ve ülke bazında pazar araştırmasıyla birlikte sektörel bilgilerin araştırmasının tamamlanması ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Proje Yazım Aşaması

Detaylı bilgi için dokunun
Proje başvuru dosyasının değerlendirme kriterlerine uygun hazırlanmasıyla birlikte proje bütçesinin ve iş-faaliyet planının hazırlanması sürecidir. Projeyi destekleyici teknik ve görsel dokümanların hazırlanması da bu sürecin içerisinde gerçekleşmektedir.

Proje Yönetim Aşaması

Detaylı bilgi için dokunun
Projenin faaliyet planına göre yürütülmesi ve harcamaların kurumun şartlarına uygun gerçekleştirilmesine yönelik firmalarımızı yönlendiriyoruz. Projenin dönemsel raporlarını hazırlayıp kuruma sunmakla birlikte firmanın kurum ile arasındaki iletişim bağını güçlendirmeyi hedefliyoruz.
Nasıl yardımcı olabiliriz?

Bilgilerinizi bırakın sizi arayalım veya çevrimiçi olarak iletişim formundan bir iş sorgusu gönderin.

“Danışmanlık sektöründeyken firmalara yansıtmanız gereken imajı bilirsiniz. Çevik ve etkili olmalısınız; Kobi Danışmanlık’a danışmak kobiler için en iyi yoldur.”

Yaşar MISTAK
Kurucu Yönetici, Kobi Danışmanı

Birinci Sınıf İş Planı Danışmanı mı arıyorsunuz?