Atatürk Bulvarı No:46/42

Çankaya/ANKARA

+90 312 230 0 852

Kobi Danışma Hattı

Pzt-Cum: 08:30-17:30

Çalışma Saatlerimiz

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Bilgilerinizi bırakın sizi arayalım veya çevrimiçi olarak iletişim formundan bir iş sorgusu gönderin.

“Danışmanlık sektöründeyken firmalara yansıtmanız gereken imajı bilirsiniz. Çevik ve etkili olmalısınız; Kobi Danışmanlık’a danışmak kobiler için en iyi yoldur.”

Yaşar MISTAK
Kurucu Yönetici, Kobi Danışmanı

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgeli Destekler:

  • Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
  • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
  • Az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
  • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
  • Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
  • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi,

gibi amaçlarla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde verilen desteklerdir.

Teşvik Türleri

Genel Teşvik

Teşvik edilemeyecek yatırım konularının dışında kalan tüm yatırım konularını kapsamaktadır.

Bölgesel Teşvik

İller arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması ve illerin üretim ve ihracat potensiyellerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Öncelikli Yatırım Konuları

Belirli yatırım konularının 5.bölge destekleri ile desteklenmesini hedeflemektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

Öncelikli ürün listesindeki ürünlere ilişkin yatırımlar desteklenmektedir.

Stratejik Yatırımlar

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenmektedir.

Avantajları

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçek ve tüzel kişiler birçok destekten yararlanabilirler. Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınacak olan destek oranları yatırım büyüklüğü , yeri ve sektörüne göre değişiklik göstermektedir.  Belge kapsamında sağlanabilen destekler şöyledir :

  • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.
  • Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek kâr payının belli bir kısmı bakanlık tarafından karşılanmaktadır.
  • Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır .

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı, makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım, gayri maddi hak satış ve kiralamaları için belirlenen oranda katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı, makine ve teçhizat için belirlenen oranda/tutarda gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının bakanlıkça karşılanmasıdır.

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının bakanlıkça karşılanmasıdır.

Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir.

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

Birinci Sınıf İş Planı Danışmanı mı arıyorsunuz?