Atatürk Bulvarı No:46/42

Çankaya/ANKARA

+90 312 230 0 852

Kobi Danışma Hattı

Pzt-Cum: 08:30-17:30

Çalışma Saatlerimiz

İşletme Geliştirme Destek Programı

 • Bu destek programı kapsamında sağlanan desteklerin üst limit ve oranları ekte yer alan İşletme Geliştirme Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosunda verilmiştir.
 • Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı %60 (altmış) olarak uygulanır.
 • Nitelikli eleman istihdam desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun,
  kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi)
  ilave edilir.
 • Sınai mülkiyet hakları desteği kapsamında; Türk Patent ve Marka Kurumu
  (TÜRKPATENT)’ndan alınacak belgeler % 80 (seksen) oranında desteklenir. Ancak, desteğe konu
  patent vekili ve marka vekili giderlerine destek oranı %60 (altmış) olarak uygulanır.
 • Belgelendirme desteği kapsamında;
  a) TSE’den alınacak belgeler %80 (seksen),
  b) TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den, alınacak belgeler %70 (yetmiş),
  c) Yurtdışından alınacak belgelerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 (altmış) oranında desteklenir.
 • KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere
  üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.
 • Test ve analiz desteği kapsamında;
  a) TSE’den alınacak hizmetler %80 (seksen),
  b) Kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarları ile TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70 (yetmiş),
  c) Yurtdışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen hizmetler %60 (altmış)
  oranında desteklenir.
 • Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi
  durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (onbeş) ilave edilir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

1

Yurt İçi Fuar Desteği

50.000

%60

2

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği1

30.000

3

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği2

50.000

75.000

4

Tasarım Desteği

50.000

5

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği3

50.000

6

Belgelendirme Desteği4

150.000

7

Test ve Analiz Desteği5

100.000

8

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği6

80.000

9

Bağımsız Değerlendirme Desteği

20.000

10

Model Fabrika Desteği

70.000

11

Teknik Danışmanlık Desteği7

40.000

50.000

(1) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 oranında desteklenir.

(2) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında;

 • İstihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 ilave edilir.
 • Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için Nitelikli eleman istihdamı desteğinin üst limiti 75.000 TL’dir.

(3) TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.

(4) Belgelendirme desteği kapsamında;

 • TSE’den alınacak hizmetler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.
 • TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgeler %70 oranında desteklenir.
 • İşletmelerin yurtdışından alacakları CE Uygunluk İşareti Belgesi için TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, sadece TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 oranında desteklenir.
 • Destek programı süresince yurtdışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 150.000 TL olup, diğer belgeler için desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.

(5) Test ve analiz desteği kapsamında;

 • TSE’den alınacak hizmetler %80 oranında desteklenir.
 • Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70 oranında desteklenir.
 • Yurtdışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen hizmetler %60 oranında desteklenir.

(6) Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 ilave edilir.

(7) Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 TL’dir.

KOBİ DANIŞMANLIK – şirketlerin becerilerini değerlendirmelerine ve ekibin yeteneklerini ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanan yeni bir yön seçmelerine yardımcı oluyoruz.

Bu sayfayı paylaş

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Bilgilerinizi bırakın sizi arayalım veya çevrimiçi olarak iletişim formundan bir iş sorgusu gönderin.

“Danışmanlık sektöründeyken firmalara yansıtmanız gereken imajı bilirsiniz. Çevik ve etkili olmalısınız; Kobi Danışmanlık’a danışmak kobiler için en iyi yoldur.”

Yaşar MISTAK
Kurucu Yönetici, Kobi Danışmanı

Hareket Halindeyken Ticaret Edin!

Birinci Sınıf İş Planı Danışmanı mı arıyorsunuz?