Atatürk Bulvarı No:46/42

Çankaya/ANKARA

+90 312 230 0 852

Kobi Danışma Hattı

Pzt-Cum: 08:30-17:30

Çalışma Saatlerimiz

Geleneksel Girişimci Destek Programı

Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.

KOBİ DANIŞMANLIK – şirketlerin becerilerini değerlendirmelerine, ekibin yeteneklerini ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanan yeni bir yön seçmelerine yardımcı oluyoruz.

Destek Programından Yararlanma Koşulları

 • Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. KBS’ye kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
 • İşletmenin KOBİ bilgi beyannamesinin güncel olması gerekir.
 • Destek programına, Girişimcilik Eğitimi Usul ve Esasları kapsamında sağlanan geleneksel girişimci eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu işletme başvurabilir.
 • Destek programına başvuru yapılabilmesi için geleneksel girişimci eğitiminin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması gerekir.
 • İŞGEM’de veya TEKMER’de yer alan işletme; diğer şartları karşılamak koşuluyla, sahip veya ortaklarının girişimcilik eğitimine katılım şartı aranmaksızın, İŞGEM’de veya TEKMER’de kurulmuş olması şartıyla destek programına başvurabilir. İşletmenin İŞGEM’de veya TEKMER’de yer alması durumu ilgili uygulama birimi tarafından teyit edilir. Bu kapsamda başvurarak desteklerden yararlanan işletmenin destek programı süresinde İŞGEM’den ayrılması halinde destek programı sonlandırılır. Ancak girişimcinin işletme kuruluş tarihinden önce alınmış geleneksel girişimci eğitimi katılım belgesi olması halinde destek süreci devam ettirilir.
 • Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Destek programı süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.
 • İşletme, destek programı başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olmalıdır.
 • Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında;
  – gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması,
  – tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gereklidir.
  İşletmenin programa başvuru tarihi öncesinde tür değişikliği yapması; değişikliğin sicil gazetesinde yer alması koşuluyla bu fıkra hükümlerine aykırılık teşkil etmez. Bu durumda işletme kuruluş tarihi olarak ilk kuruluş tarihi kabul edilir.
 •  İşletme kuruluş tarihi, şahıs işletmeleri için vergi levhasında yer alan işe başlama tarihi, tüzel kişiliğe haiz işletmeler için ticaret siciline tescil tarihidir.
 • Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta Sosyal Güvenlik Kurumu hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak aşağıda sayılan özel durumlarda bu fıkra hükmü uygulanmaz;
  – İnkübatörlerde yer alan öğretim elemanı,
  – 5510 sayılı Kanunun 87. Maddesi birinci fıkrasının h bendi uyarınca SGK primi ödenen girişimci,
  – Başka bir firma ortaklığından kaynaklı SGK primi ödenen girişimci,
  – Desteklenen işletmesi dışında yaptığı geçici işlerden kaynaklı yasal zorunluluk nedeniyle SGK primi ödenen girişimci
 • Girişimci, işletmeyi münferiden temsile yetkili olmalıdır.

Destek Unsurları

Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

Kuruluş Desteği

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Performans Desteği*

Birinci Performans Dönemi**

– 180-539 gün ise 5.000 TL

– 540-1079 gün ise 10.000 TL

– 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi**

– 360-1079 gün ise 5.000 TL

– 1080-1439 gün ise 15.000 TL

– 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği

5.000TL

Gelenksel Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

* Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performa

Bu sayfayı paylaş

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Bilgilerinizi bırakın sizi arayalım veya çevrimiçi olarak iletişim formundan bir iş sorgusu gönderin.

“Danışmanlık sektöründeyken firmalara yansıtmanız gereken imajı bilirsiniz. Çevik ve etkili olmalısınız; Kobi Danışmanlık’a danışmak kobiler için en iyi yoldur.”

Yaşar MISTAK
Kurucu Yönetici, Kobi Danışmanı

Birinci Sınıf İş Planı Danışmanı mı arıyorsunuz?