Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik hazırlanmıştır.

Programdan Yaralanma Koşulları

 • İşletmenin; başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
 • İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yılın net satış hasılatını aşamaz.
 • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz. 
 • İşletme bu programdan 1 kez yararlanabilir.

KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 5 milyon liraya kadar destek verecek.

Destek üst limit ve destek oranı

 • Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti; 210.000.-TL’si geri ödemesiz, 90.000.-TL’si geri ödemeli olmak üzere toplam 300.000.-TL’dir.
 • Personel gideri dışındaki tüm giderler için %70 oranında geri ödemesiz ve %30 oranında geri ödemeli destek sağlanır.
 • Personel gideri için destek oranı dikkate alınmaksızın; bu uygulama esaslarında belirtilen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır. Personel gideri desteği, işletmeye yapılan destek ödemesidir.
 • Personel gideri için verilecek destek, Kurul tarafından karar verilen toplam destek tutarının %30’unu aşmayacak şekilde belirlenir ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez.
 • Kurul tarafından uygun bulunan, personel gideri dışındaki her bir gider için geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir. Ancak, gerçekleşen destek ödemeleri ile geri ödemesiz destek üst limitine ulaşılması halinde, desteğin sadece geri ödemeli kısmı verilir.
 • Proje başvurusunda açık kaynak kodlu yazılım kullanımının beyan edilmiş olması, proje sonucunda işletme tarafından projede açık kaynak kodlu yazılım kullanıldığının beyan edilmesi ve bu beyanın proje sonunda yapılacak tespit ve değerlendirmede uygun bulunması kaydı ile geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır. Personel dışındaki geri ödemesiz destek kapsamında ödenen giderler için geri ödemesiz destek oranına % 15 ilave edilerek hesaplanacak tutar, işletme tarafından geri ödenmesi gereken geri ödemeli destek toplamından eksiltilir ve güncellenen geri ödeme taksitleri işletmeye bildirilir.
 • İşletmenin, KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi olması durumunda; kategori birincisi olarak ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde başvuru yapmış olması koşuluyla, bir defaya mahsus olmak üzere, personel dışındaki geri ödemesiz destek kapsamında ödenen giderler için geri ödemesiz destek oranına %10 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır. Bu ilave destek oranı, proje bazlı KOSGEB destek programlarının herhangi birinde bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır.
 • Projeye konu satın alınacak yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.
 • Destek oranlarına ilave edilecek destek oranı %15’i, işletmeye ödenen destek tutarı ise destek üst limitlerini ve toplam destek üst limitini geçemez.
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

(Bu destek programı, Proje Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: % 70 Geri Ödemesiz

                                      % 30 Geri Ödemeli 

* Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

 • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez yararlanabilir.
 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
 • İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.
 • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. (Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.)
 • Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

Gider Grubu

Gider Adı

Gidere Ait Destek Üst Limiti (TL)

Personel Giderleri

Personel Giderleri

90.000

Teçhizat- Donanım Giderleri

Donanım Giderleri

50.000

Yazılım

Yazılım Giderleri

50.000

Hizmet Alımı

Tanıtım Giderleri

100.000

Hizmet Alımı

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

150.000

Hizmet Alımı

Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri

100.000

Hizmet Alımı

Diğer Hizmet Alım Giderleri

100.000

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Bilgilerinizi bırakın sizi arayalım veya çevrimiçi olarak iletişim formundan bir iş sorgusu gönderin.

“Danışmanlık sektöründeyken firmalara yansıtmanız gereken imajı bilirsiniz. Çevik ve etkili olmalısınız; Kobi Danışmanlık’a danışmak kobiler için en iyi yoldur.”

Yaşar MISTAK
Kurucu Yönetici, Kobi Danışmanı

Birinci Sınıf İş Planı Danışmanı mı arıyorsunuz?